Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 12 april 2019

Elke dag krijgen 11.000 kinderen astma door verkeer

Elke dag krijgen 11.000 kinderen astma door verkeer
- Jaarlijks ontwikkelen vier miljoen kinderen wereldwijd astma als een gevolg van de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door personenwagens en ...

Follow by Email