Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 25 april 2019

Door de juiste voeding kun je een derde van alle gevallen van dementie voorkomen'

Door de juiste voeding kun je een derde van alle gevallen van dementie voorkomen'
Nog een reden waarom ik me erop wilde toeleggen, is dat er ontzettend veel onzin over voeding wordt verkocht. Mijn patiënten vroegen me altijd ...

Follow by Email