Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 4 april 2019

Dit is het effect van eenzaamheid op je gezondheid

Dit is het effect van eenzaamheid op je gezondheid
- Je niet verbonden voelen met anderen heeft grotere gevolgen voor je gezondheid dan je misschien denkt. Uit onderzoek van de Universiteit van ...

Follow by Email