Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 15 maart 2019

Sommige vrouwen hebben een gen waardoor de pil minder goed werkt

Sommige vrouwen hebben een gen waardoor de pil minder goed werkt
- Vrouwen die toch zwanger worden terwijl ze beweren de pil te slikken worden vaak niet geloofd, maar misschien hebben ze toch gelijk. Een nieuwe studie toont aan dat een op de twintig vrouwen een bepaald genetisch kenmerk heeft waardoor hormonale .

Follow by Email