Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 maart 2019

Angst voor baanverlies door robotisering onder Nederlanders

Angst voor baanverlies door robotisering onder Nederlanders
- Bijna een derde van werkend Nederland (29%) ziet robots als concurrentie. Deze Nederlanders zijn bang hun baan te verliezen als gevolg van ...