Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 13 maart 2019

Al 261 doden op Filipijnen door mazelenuitbraak

Al 261 doden op Filipijnen door mazelenuitbraak
- De mazelenuitbraak op de Filipijnen heeft al aan 261 mensen het leven gekost, onder wie veel kinderen. Daarmee heeft de ziekte dit jaar al meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan in heel 2018, toen er 202 doden vielen. Het Nederlandse Rode Kruis is