Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 8 februari 2019

Waarom je de pil net zo goed altijd kunt doorslikken

Waarom je de pil net zo goed altijd kunt doorslikken
- De Britten vinden het heel normaal: het doorslikken van de anticonceptiepil. In Nederland is het nog veel gebruikelijker om na drie weken een stopweek in te lassen. Volgens artsen is dat nergens voor nodig. Aan de andere kant van het Kanaal is het

Follow by Email