Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 21 februari 2019

Studie toont verband aan tussen lightdranken en verhoogd risico op beroerte

Studie toont verband aan tussen lightdranken en verhoogd risico op beroerte
- Er is al heel wat gezegd en geschreven over lightdranken. Dieetdrankjes lijken misschien een gezondere optie dan 'gewone' zoete frisdranken en fruitsappen, maar dat blijkt niet helemaal waar. Ze mogen dan wel minder calorieën bevatten, ...

Follow by Email