Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 19 februari 2019

Studie toont aan dat narcose geen hersenschade aanricht bij baby's

Studie toont aan dat narcose geen hersenschade aanricht bij baby's
- Een op de zeven kinderen onder de drie jaar moet onder narcose, bijvoorbeeld voor een liesbreuk-, oor- of schisisoperatie (een hazelip). De lange termijneffecten van het geven van narcose aan jonge kinderen zijn echter onduidelijk. Experimenten bij ...

Follow by Email