Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 11 februari 2019

Jongeren van nu zijn perfectionistischer dan hun ouders

Jongeren van nu zijn perfectionistischer dan hun ouders
- Dat jongeren tegenwoordig veel perfectionistischer zijn, kan nadelige gevolgen hebben voor hun welzijn, schrijft gedragswetenschapper Jaap van der Stel (65), in zijn boek Perfectionisme. 'Maar je kunt jezelf ertegen beschermen.' ...

Follow by Email