Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 21 februari 2019

IJmuidens testgezin onderwerpt zich aan strikt ADHD-dieet

IJmuidens testgezin onderwerpt zich aan strikt ADHD-dieet
In huize Van der Leden in IJmuiden wordt vijf weken lang gegeten volgens een strikt voedingspatroon, in de hoop dat het effect heeft op het gedrag van Luuk (8), die ADHD heeft. Voorlopig is het een beproeving. „Je komt op een feestdag”, verwelkomt ...

Follow by Email