Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 5 februari 2019

Huidkanker is groeiend probleem, zo kan je het voorkomen en herkennen

Huidkanker is groeiend probleem, zo kan je het voorkomen en herkennen
- Het aantal geregistreerde gevallen van huidkanker is sinds 2015 fors gestegen, werd vandaag bekendgemaakt. Volgens dermatoloog Jorrit Terra daalt ook de gemiddelde leeftijd van huidkankerpatiënten. "Ik ben niet meer verrast als ik een 30-jarige met ...

Follow by Email