Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 22 februari 2019

Griepepidemie plaagt Nederland al tien weken

Griepepidemie plaagt Nederland al tien weken
- Wanneer twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, mogen we spreken van een epidemie. Dat betekent dat veel mensen tegelijk dezelfde ziekte hebben, omdat griep heel besmettelijk is. Huisartsen zien al sinds half ...

Follow by Email