Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 28 januari 2019

Zeelucht inademen is goed tegen kanker en cholesterol

Zeelucht inademen is goed tegen kanker en cholesterol
- Zeelucht inademen helpt om kanker te bestrijden én om een hoge cholesterol tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee. Heeft u al eens van zeespray gehoord? Zo noemen onderzoekers het zeewater ...

Follow by Email