Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 17 januari 2019

Uitkeringen voor langdurig werklozen moeten omhoog, niet omlaag

Uitkeringen voor langdurig werklozen moeten omhoog, niet omlaag
- Goed beleid moet niet alleen kijken naar de effecten op de tewerkstelling, maar ook - misschien in de eerste plaats - naar de armoede-effecten: het ...

Follow by Email