STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 17 januari 2019

Uitkeringen voor langdurig werklozen moeten omhoog, niet omlaag

Uitkeringen voor langdurig werklozen moeten omhoog, niet omlaag
- Goed beleid moet niet alleen kijken naar de effecten op de tewerkstelling, maar ook - misschien in de eerste plaats - naar de armoede-effecten: het ...

Follow by Email