Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 3 januari 2019

“Stop met het toevoegen van kankerverwekkende stoffen aan vlees”

“Stop met het toevoegen van kankerverwekkende stoffen aan vlees”
- Een grote groep wetenschappers waarschuwt voor de toevoeging van nitriet aan bewerkt vlees, zoals ham en bacon. Het is kankerverwekkend stellen ze in een veelgelezen stuk in The Guardian. Nitriet geeft bewerkt vlees zijn aantrekkelijke roze kleur en ...

Follow by Email