Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 17 januari 2019

Ouderen vragen aandacht voor eenzaamheid

Ouderen vragen aandacht voor eenzaamheid
- Het is een ongebruikelijk gezicht: in de hal van het hoofdgebouw spreken ouderen voorbijgangers aan met het verzoek om te stemmen voor een online vriendschapscursus. De twaalf ouderen, waarvan een paar in een rolstoel zitten, doen dat om aandacht te ...

Follow by Email