Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 29 januari 2019

Nogal logisch dat veel voornemens mislukken

Nogal logisch dat veel voornemens mislukken
- Het beste wat ik me ooit heb voorgenomen, is te stoppen met goede voornemens. Het leek vaak zo leuk, met oliebollen en een glas champagne in de hand enthousiast verkondigen wat ik in het nieuwe jaar allemaal anders zou doen, maar in de praktijk was ...