Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 januari 2019

Nederlanders kopen massaal regenboogvlaggen als tegenreactie op 'conservatief seksmanifest'

Nederlanders kopen massaal regenboogvlaggen als tegenreactie op 'conservatief seksmanifest'
- Ook de Antwerpse LGBT-boekhandel Kartonnen Dozen merkt geen verschil in de verkoop van vlaggen. Eigenares Johanna Pas merkt wel dat de ...