Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 24 januari 2019

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...

Mogelijke uitkomst voor toekomstige patiënten met zenuwschade: gentherapie ...
- Gentherapie kan afgescheurde zenuwen gedeeltelijk herstellen. Dat laten Nederlandse neurowetenschappers zien in een nieuwe studie met ratten. De nieuwe methode kan in de toekomst mogelijk bijdragen aan het herstel van nu nog ongeneeslijke ...

Follow by Email