Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 28 januari 2019

Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik

Meer ziekenhuispersoneel haalt griepprik
- De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) laat weten dat het aantal ziekenhuismedewerkers dat zich dit griepseizoen heeft laten vaccineren tegen de griep fors is toegenomen. Waar vorig griepseizoen 13 procent van het personeel zich liet inenten ...

Follow by Email