Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 23 januari 2019

Kankerbehandelingen op maat met The Organoid Factory

Kankerbehandelingen op maat met The Organoid Factory
- Jaarlijks krijgen in Nederland zo'n 110.000 mensen de diagnose kanker. Bijna al deze mensen krijgen een standaardbehandeling, maar er wordt steeds meer gewerkt aan behandelingen op maat. Bijvoorbeeld met behulp van organoïden, een soort ...

Follow by Email