Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 31 januari 2019

Grote gezinnen zijn juist een recept voor armoede

Grote gezinnen zijn juist een recept voor armoede
- Het krijgen van veel kinderen is namelijk een belemmering voor economische groei en de afname van armoede. Hiervoor is overtuigend empirisch ...

Follow by Email