Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 23 januari 2019

Gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm, maar extreme armoede neemt af

Gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm, maar extreme armoede neemt af
- Eigenlijk is het inkomen van mensen een belangrijkere maatstaf voor de armoede op de wereld. En in dat opzicht is de situatie de afgelopen tientallen ...

Follow by Email