Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 8 januari 2019

Genetische aanpassing verhoogt efficiëntie van fotosynthese

Genetische aanpassing verhoogt efficiëntie van fotosynthese
- Door genetische modificatie een kronkel in fotosynthese weg te werken, wisten onderzoekers de groei van tabaksplanten met zo'n 40 procent te verhogen. Miljoenen jaren geleden, ver voor het ontstaan van meercelligen, gebeurde er iets dat het leven op ...

Follow by Email