Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 3 januari 2019

Epilepsiemiddel schaadt kinderen van zwangere vrouwen: 'Verbieden is geen ...

Epilepsiemiddel schaadt kinderen van zwangere vrouwen: 'Verbieden is geen ...
- Het geneesmiddelenagentschap FAGG heeft nieuwe strenge beperkingen ingevoerd voor het geneesmiddel Valproaat (merknaam Depakine), dat wordt voorgeschreven tegen epilepsie en bipolaire stoornis. Zwangere vrouwen lopen tot 40% meer kans op .

Follow by Email