Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 5 december 2018

Vinden planten CO2-uitstoot eigenlijk wel fijn?

Vinden planten CO2-uitstoot eigenlijk wel fijn?
- CO2 is voedsel voor planten. Gewassen groeien erdoor en gaan er efficiënter door met water om." We horen veel geluiden over de negatieve aspecten van CO2-uitstoot, maar hoogleraar Klimatologie Richard Tol ziet dat anders. In de Telegraaf noemde hij 

Follow by Email