Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 27 december 2018

Vegetariërs hebben veel eerder vitamine B12-tekort'

Vegetariërs hebben veel eerder vitamine B12-tekort'
- Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat geen of weinig vlees eten een tekort aan vitamine B12 bewerkstelligt. De universiteit adviseert vooral zwangere vrouwen (en kinderen) om een vitamine B12-suplement te gebruiken. Dierlijke ...

Follow by Email