Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 28 december 2018

Software bespaart wetenschappers duizenden uren lezen per jaar

Software bespaart wetenschappers duizenden uren lezen per jaar
- Kunstmatige intelligentie kan een belangrijk deel van het onderzoek naar ziektes en psychische stoornissen overnemen. Nieuwe software van onderzoekers aan de Universiteit Utrecht kan zelfstandig studies selecteren, die worden gebruikt om .

Follow by Email