Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 26 december 2018

Siaalzuur belangrijk voor een goede spier- en hartfunctie

Siaalzuur belangrijk voor een goede spier- en hartfunctie
- Ons lichaam heeft een stofwisselingsroute om siaalzuur af te breken, maar de rol van die afbraak was nog niet bekend. Onderzoekers van het Radboudumc hebben met buitenlandse collega's ontdekt dat de suiker siaalzuur belangrijk is voor een goede ...

Follow by Email