Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 18 december 2018

Is vlees eten echt zo slecht voor je gezondheid?

Is vlees eten echt zo slecht voor je gezondheid?
- Natuurlijk eten we minder vlees, omdat we geven om dierenwelzijn en het milieu, maar stiekem denken we ook gezonder bezig te zijn door ons balletje gehakt te laten staan. Is dat ook zo? Ja, dat is zo, concludeert de Volkskrant. Al zijn er geen ...

Follow by Email