Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 18 december 2018

Hoogleraar bedenkt antibioticaloze mastitisbestrijdingsmethode

Hoogleraar bedenkt antibioticaloze mastitisbestrijdingsmethode
- Volgens hoogleraar Herman de Boer moet mastitis ook zonder antibiotica te bestrijden zijn. Hij ontwikkelde een therapie, die gebruik maakt van lichaamseigen immuuncellen. Over enkele jaren moet de behandelmethode op de markt komen. Herman de Boer ...

Follow by Email