Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 28 december 2018

Geen stiekem gedoe meer voor patiënten: “Legaliseer medicinale cannabis voor ...

Geen stiekem gedoe meer voor patiënten: “Legaliseer medicinale cannabis voor ...
- Ruim drie jaar nadat België voor het eerst het gebruik van sprays toeliet, pleit CD&V voor een uitbreiding van het medicinale gebruik van cannabis. Ook mensen met ALS en epilepsie hebben baat bij het middel, dat ze daarom nu nog vaak illegaal moeten ...

Follow by Email