Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 5 december 2018

Daarom kom je gemakkelijker bij tijdens de winter

Daarom kom je gemakkelijker bij tijdens de winter
- Het is niet verwonderlijk dat het cijfer op de weegschaal de lucht in springt na een periode van uitgebreide kerstdiners en meerdere glaasjes cava. Maar experts wijzen nu ook op een andere reden dat je makkelijk bijkomt tijdens de winter. De ...

Follow by Email