Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 4 december 2018

Bill Gates verdubbelt investeringen van Belgische Staat in tropische ziekte: “20 miljoen levens ...

Bill Gates verdubbelt investeringen van Belgische Staat in tropische ziekte: “20 miljoen levens ...
- Zo zijn de ziekten zowel de oorzaak als het gevolg van armoede. De ziekten zoals dengue, hondsdolheid en de slaapziekte, komen voor in ...

Follow by Email