Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 21 december 2018

Asielzoekers moeten op het Deense eiland gaan inzien dat het uitzichtloos is'

Asielzoekers moeten op het Deense eiland gaan inzien dat het uitzichtloos is'
- Over twee jaar wonen er op het Deense eilandje Lindholm ongeveer honderd ongewenste vreemdelingen. Tenminste, als het aan de regering van Denemarken ligt. Het gaat om afgewezen asielzoekers die voor een misdrijf zijn veroordeeld en niet terug ...

Follow by Email