Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 5 november 2018

Meer dodelijke slachtoffers door Q-koorts

Meer dodelijke slachtoffers door Q-koorts
- Aan de Q-koorts blijken inmiddels 95 mensen te zijn overleden. Het aantal is op te maken uit de bijgestelde Nationale Chronische Q-koorts Database dat wordt bijgehouden door het UMC Utrecht. Twee jaar geleden was er nog sprake van 74 sterfgevallen ...

Follow by Email