Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 15 november 2018

Mantelzorgers dementie vaker eenzaam

Mantelzorgers dementie vaker eenzaam
- Mantelzorgers die voor hun naaste met dementie zorgen, voelen zich vaak eenzaam in vergelijking met de gemiddelde Nederlander. Eenzaamheid komt bij hen twee keer zo vaak voor. Dit blijkt uit de Dementiemonitor Mantelzorg 2018 van het Nivel en 

Follow by Email