Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 13 november 2018

Longontsteking vergeten kindermoordenaar'Longontsteking vergeten kindermoordenaar'

Longontsteking vergeten kindermoordenaar'
- Elke minuut sterven twee kinderen ergens op de wereld aan longontsteking. De ziekte is daarmee de meest dodelijke aandoening voor kinderen onder de vijf jaar en eist meer kinderlevens dan malaria, diarree en mazelen samen. Als longontsteking niet ..

Follow by Email