Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 28 november 2018

Gevolgen van hersenletsel groot maar niet altijd zichtbaar

Gevolgen van hersenletsel groot maar niet altijd zichtbaar
-  645.900 Nederlanders met blijvende beperkingen door hersenletsel. Vandaag start de Hersenstichting met een campagne die aandacht vraagt voor de vaak grote gevolgen van hersenletsel die voor buitenstaanders niet altijd .

Follow by Email