WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 22 november 2018

Gevolgen huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht

Gevolgen huiselijk geweld voor kinderen ernstiger dan gedacht
- Zo is in bijna de helft van de gezinnen sprake van armoede (47 procent). Bij meer dan 40 procent van de mannen en 30 procent van de vrouwen is ...

Follow by Email