Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 14 november 2018

Aantal mensen met laag inkomen vorig jaar toegenomen

Aantal mensen met laag inkomen vorig jaar toegenomen
- Dat komt voor een deel door Syrische vluchtelingen, maar er zaten ook meer Nederlanders lange tijd in de bijstand. Dat meldt het Centraaul Bureau ...

Follow by Email