Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 17 oktober 2018

Online seks kan nuttig zijn voor jongeren: “Zo ziet seks tussen homo's eruit. Dat leren ze niet op ...

Online seks kan nuttig zijn voor jongeren: “Zo ziet seks tussen homo's eruit. Dat leren ze niet op ...
- Mensen leggen te veel nadruk op mogelijke negatieve gevolgen van de seksuele activiteiten van jongeren op sociale media, zegt Marijke Naezer, die ...

Follow by Email