STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 11 oktober 2018

Mag je voorspellen waar de armoede ontstaat?

Mag je voorspellen waar de armoede ontstaat?
- De kans op armoede? Het risico op ongeluk? En wat is dat dan? Mag je berekenen of een kind laaggeletterd zal zijn en er extra hulp naartoe sturen?

Follow by Email