Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 3 september 2018

Wetenschappers te afhankelijk van geldschieters

Wetenschappers te afhankelijk van geldschieters
- Een meerderheid (62 procent) van 2651 wetenschappers die afgelopen mei aan een peiling van NRC meededen, vindt de groeiende afhankelijkheid van externe financiers voor onderzoek een slechte ontwikkeling. Ze moeten vaker onderzoeksvoorstellen ...

Follow by Email