Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 14 september 2018

Volwassenen met obesitas tevreden met gewicht

Volwassenen met obesitas tevreden met gewicht
- Van 2015 tot en met 2017 was 65 procent van de Nederlanders van 18 jaar en ouder tevreden met hun gewicht. Bijna de helft van alle volwassenen heeft matig of ernstig overgewicht. Twee op de vijf mensen met ernstig overgewicht (obesitas) gaven in de ...

Follow by Email