Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 11 september 2018

Virtual reality om fantoompijn te bestrijden: 'Eigenlijk fop je hiermee het brein'

Virtual reality om fantoompijn te bestrijden: 'Eigenlijk fop je hiermee het brein'
- Door het foppen van de hersenen met virtual reality kunnen patiënten beter omgaan met pijn in lichaamsdelen die er niet meer zijn. Het Universitair Medisch Centrum in Groningen doet mee aan een internationaal onderzoek om deze fantoompijnen te ..

Follow by Email