Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 11 september 2018

“Veel pillen schaden meer dan ze baten”

“Veel pillen schaden meer dan ze baten”
- We denken vaak: nieuw is beter. Niet alleen consumenten denken dit, maar ook artsen. Bij een auto of laptop is dit vaak het geval, maar bij medicijnen zelden. Slechts vijf procent van de medicijnen die deze eeuw op de markt zijn gekomen, voegen iets ...

Follow by Email