Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 september 2018

Studenten ontwerpen een 3D geprint diagnose-apparaat tegen malaria

Studenten ontwerpen een 3D geprint diagnose-apparaat tegen malaria
- Met behulp van de camera van een smartphone, een optische lens, een 3D-printer en een slim algoritme kunnen verpleegkundigen in overbevolkte ziekenhuizen geautomatiseerd malaria patiënten behandelen, zonder dat er een dure microscoop of een ...

Follow by Email