Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 13 september 2018

Plots een ongewenste haar op je kin? Dit is hoe dat komt

Plots een ongewenste haar op je kin? Dit is hoe dat komt
- De ene dag is er niets aan de hand, de volgende kijk je in de spiegel en ontdek je als vrouw plots een verdwaalde haarpijl op je kin. Maar hoe komt die daar eigenlijk? En kan het kwaad? Kort gezegd zijn zogenaamde wilde haren niets om je ...

Follow by Email